BG | EN | RU
Висококачествена производствена и лабораторна техника и оборудване.  Разгледай
Научноизследователска дейност - Понастоящем се извършват анализи...  Разгледай
Основната дейност на фирмата е развойна, изследователска и ...  Разгледай

  Стартерни култури

Една от най-важните стратегически цели на фирмата е създаването на стратерни култрури (закваски) за млечната промишленост.

Началото е положено с мащабна изследователска работа в рамките на която бяха изолирани уникални щамове млечнокисели бактерии от екологично защитени високопланински резервати на България - планините Рила, Родопи, Пирин и Стара Планина. Те положиха основата за създаване на колекция от млечнокисели микроорганзими, които се съхраняват в замразено и лиофилизирано състояние, която непрекъсното се обогатява с нови щамове.

Голяма част от монокултурите са патентно защитени и депозирани в Националната Банка за Промишлени Микроорганизми и Клетъчни Култури, София, България.

Основен приоритет на фирмата е да предложи Български закваски за млечни продукти, които да допринесат за запазване на вековната традиция и автентичност на оригиналните продукти българско кисело мляко, сирене и кашкавал.

Фирма ЛАКТИНА ООД предлага за контрагентите си за чужбина също така и разнообразни комбинации от лиофилизирани стартерни култури разработени за производство на кисело мляко с твърд и разбит коагулум, с плодове или други добавки, както и за европейски сирена.

Предимства на културите ЛАКТИНА в сравнение с останалите фирми производителки:

  • оригинален вкус, аромат и структура на традиционното кисело мляко твърдо и с разбит коагулум
  • всяка отделна култура е със собствена идентичност, особено видовете кисели млека произведени със симбиотични млечнокисели култури
  • не се използват генетично модифицирани млечнокисели микроорганизми
  • специална група многощамови фагоустойчиви култури с участието на повече от по четири щама Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus
  • изследователската програма на фирма Лактина включва разработване на стартерни култури, в които участват местни щамове млечнокисели микроорганизми от групата на Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus с доказана исторически географската идентичност и присъствие в природни източници от България и страни от Балканския регион.

Екипът на фирмата е формиран от учени и специалисти с богат професионален опит в разработване и производство на лиофилизирани пробиотици и стартерни култури.