BG | EN | RU
Висококачествена производствена и лабораторна техника и оборудване.  Разгледай
Научноизследователска дейност - Понастоящем се извършват анализи...  Разгледай
Основната дейност на фирмата е развойна, изследователска и ...  Разгледай

  Монокултури

Фирма ЛАКТИНА ООД има собствена колекция млечнокисели и бифидобактерии, които са изолирани изключително от Българската природа и домашно приготвени млечни продукти, които са регистрирани в Националната Банка за Промишлени Микроорганизми и Клетъчни Култури и са под Патентна защита.

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
Описание: Термофилна пробиотична култура, получена от един щам. Щамът е идентифициран съгласно IDF стандарт 146: 1991
Име на микроорганизма: Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
Приложение: Термофилна култура, използва се главно за ферментация в млечната промишленост или като микробиологична добавка в храни и фуражи за подобряване здравословният ефект на последните.
Срок на годност и начин на съхранение: 10 месеца при температура 4°С ; 18 месеца при температура -18°С
Технически данни: Влага, %, не повече от 5 %
Концентрация на клетките: мин. CFU (колония образуваща единица) / гр. - 100 000 000
Продукция на газ: Липсва
Опаковка: Алуминиева торбичка затворена под вакуум (2.5кг. за опаковка)
Микробилогични данни: Enterobacteriaceae – отрицателна в 1гр. FIL-IDF 146:1991, FIL 149A:1997
дрожди и плесени – отрицателна в 1гр. FIL–IDF 94B:1990
Staphylococcus aureus - отрицателна в 10гр. FIL–IDF 60
Salmonella - отрицателна in 30гр. FIL-IDF 93A:1995
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
Lactobacillus acidophilus
Описание: Термофилна пробиотична култура, получена от един щам. Щамът е идентифициран съгласно IDF стандарт 146: 1991
Име на микроорганизма: Lactobacillus acidophilus
Приложение: Термофилна култура, използва се главно за ферментация в млечната промишленост или като микробиологична добавка в храни и фуражи за подобряване здравословният ефект на последните.
Срок на годност и начин на съхранение: 10 месеца при температура 4°С ; 18 месеца при температура -18°С
Технически данни: Влага, %, не повече от 5 %
Концентрация на клетките: мин. CFU (колония образуваща единица) / гр. - 50 000 000
Продукция на газ: Липсва
Опаковка: Алуминиева торбичка затворена под вакуум (2.5кг. за опаковка)
Микробилогични данни: Enterobacteriaceae – отрицателна в 1гр. FIL-IDF 146:1991, FIL 149A:1997
дрожди и плесени – отрицателна в 1гр. FIL–IDF 94B:1990
Staphylococcus aureus - отрицателна в 10гр. FIL–IDF 60
Salmonella - отрицателна in 30гр. FIL-IDF 93A:1995
Lactobacillus acidophilus  Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium spp
Описание: Термофилна пробиотична култура, получена от един щам. Щамът е идентифициран съгласно IDF стандарт 146: 1991
Име на микроорганизма: Bifidobacterium spp
Приложение: Термофилна култура, използва се главно за ферментация в млечната промишленост или като микробиологична добавка в храни за подобряване здравословният ефект на последните и е с доказан пробиотичен ефект.
Срок на годност и начин на съхранение: 10 месеца при температура 4°С ; 18 месеца при температура -18°С
Технически данни: Влага, %, не повече от 5 %
Концентрация на клетките: мин. CFU (колония образуваща единица) / гр - 50 000 000
Продукция на газ: Липсва
Опаковка: Алуминиева торбичка затворена под вакуум (2.5кг. за опаковка)
Микробилогични данни: Enterobacteriaceae – отрицателна в 1гр. FIL-IDF 146:1991, FIL 149A:1997
дрожди и плесени – отрицателна в 1гр. FIL–IDF 94B:1990
Staphylococcus aureus - отрицателна в 10гр. FIL–IDF 60
Salmonella - отрицателна in 30гр. FIL-IDF 93A:1995
Bifidobacterium spp  Bifidobacterium spp
Streptococcus thermophilus
Описание: Термофилна пробиотична култура, получена от един щам. Щамът е идентифициран съгласно IDF стандарт 146: 1991
Име на микроорганизма: Streptococcus thermophilus
Приложение: Култура е подходяща за производство на пробиотични препарати
Срок на годност и начин на съхранение: 18 месеца при температура -12°C
Концентрация на клетките: lactic acid bacteria > 2,5x109/g CFU
Продукция на газ: Липсва
Опаковка: Алуминиева торбичка затворена под вакуум (2.5кг. за опаковка)
Микробилогични данни: Enterobacteriaceae: отрицателни в 1 г
Дрожди и плесени: отрицателни в 1 г
Staphylococcus aureus: отрицателни в 1 г
Salmonella: отрицателни в 25 г
Streptococcus thermophilus  Streptococcus thermophilus

* Микробиологичните и биохимичните тестове за качество са проведени съгласно международния стандарт за производство на млечните продукти IDF и тестовете за контрол на млечните лаборатории. Всички данни са получени в резултат на стандартизирани лабораторни тестове и те са предназначени само като ръководство; данните може да са променливи в зависимост от условията на клиента.

Екипът на фирмата е формиран от учени и специалисти с богат професионален опит в разработване и производство на лиофилизирани пробиотици и стартерни култури.