BG | EN | RU
Висококачествена производствена и лабораторна техника и оборудване.  Разгледай
Научноизследователска дейност - Понастоящем се извършват анализи...  Разгледай
Основната дейност на фирмата е развойна, изследователска и ...  Разгледай

  Пробиотици за фармацевтични компании

Product Active culture
LONGEVITY Lb. acidophilus; Lb. bulgaricus; Streptococcus thermophilus; Bifidobacterium sp. (mix Bif. longum; Bif. bifidum; Bif. infantis); Lb. plantarum
IMMUNOMODULATOR Lb. acidophilus; Lb. bulgaricus; Lb. helveticus; Lb. casei; Lb. plantarum; Lb. rhamnosus; Streptococcus thermophilus; Bifidobacterium sp. (mix Bif. longum; Bif. bifidum; Bif. infantis)
DETOX Lb. acidophilus; Lb. bulgaricus; Streptococcus thermophilus; Bifidobacterium sp. (mix Bif. longum; Bif. bifidum; Bif. infantis)
WOMАN INTIMATE Lb. acidophilus; Bifidobacterium sp. (mix Bif. longum; Bif. bifidum; Bif. infantis)
GUT HEALTH Lb. acidophilus; Lb. bulgaricus; Streptococcus thermophilus; Lb. helveticus
OTHERS Предлагаме и много други видове и варианти пробиотчини комбинации, в зависимост от предподпочитанията на клиента.
Свържете се с нас за повече информация.
*Минимална гарантирана активност: 4,5х108. Максимална възможна активност: 4,5х1010.
Екипът на фирмата е формиран от учени и специалисти с богат професионален опит в разработване и производство на лиофилизирани пробиотици и стартерни култури.