BG | EN | RU
Висококачествена производствена и лабораторна техника и оборудване.  Разгледай
Научноизследователска дейност - Понастоящем се извършват анализи...  Разгледай
Основната дейност на фирмата е развойна, изследователска и ...  Разгледай
Пробиотици

  Пробиотици

Съгласно съвременните научни възгледи пробиотиците се дефинират като “живи микробиални биологични добавки, изключително полезни за здравето на човека”

Доказан факт е, че включването на пробиотици в храненето през 21-я век е новата концепция за преодоляване въздействието на негативните фактори съпътстващи съвременния живот.Увеличаването на потреблението на пробиотичните продукти води до подобряване на здравния статус на хората и намаляване употребата на лекарствени препарати.

В световната практика са известни много пробиотични продукти, присъстващи на пазара в редица страни като САЩ, Япония, Германия, Швейцария, Франция и др. на базата на микроорганизми като – Lactobacillus acidophilus , бифидо- и др. бактерии.

Дефиниции на термина “пробиотик” приети през последните няколко години:
   - Оралните пробиотици са живи микроорганизми, които при поглъщане в храносмилателния тракт в определени количества оказват положителен здравен ефект, отвъд този на основното хранене.” LABIP консенсусна дефиниция (Guarner & Schaafsma, 1998).
   - “Живи микробиални хранителни съставки полезни за здравето”. Предложено от Salminen et al. (1998) и прието за консенсусна дефиниция от FUFOSE Concerted Action спонсориран от Европейската Комисия (Diplock et al. 1999).
   - “Живи микроорганизми които давани в адекватни количества имат здравословен ефект върху приемника.” Дефиниция на Работната Група на Световната Здравна Организация (2002). Дефиниция приета и от Международната Научна Асоциация за Пробиотици и Пребиотици (Reid et al. 2003).
   - “Пробиотичните бактерии са живи хранителни добавки които са полезни за здравето на консуматора” – официално предложение на Европейската Комисия.

Пробиотичните препарати съдържат главно млечнокисели бактерии от родовете Bifidobacterium и Lactobacillus, но също дрожди (Saccharomyces boulardii) или други бактериални видове (Bacillus coagulans, Escherichia coli Nissle 1917, etc.).

Пребиотиците са категория функционални храни, дефинирани като несмилаеми хранителни добавки които са полезни за приемника чрез стимулиране на растежа и/или активността на един или няколко бактерийни популации в дебелото черво, подобрявайки по този начин здавословното състояние на консуматора. Подходящи комбинации от пре- и пробиотици се наричат синбиотици.

Консумацията на йогурт има ясно изразени здравословни ефекти свързани с присъствието на живи бактерии, за разлика от продукти с топлинно убити бактерии. По този начин стартерните култури за йогурт изпълняват изискванията на съвременната концепция за пробиотиците, най-малкото поне по отношение на поезния ефект спрямо разграждането на лактозата in vivo. Много йогуртови култури имат определен здравословен ефект като намаляване тежестта и продължителността на диария, предпазване от алергични заболявания, имуномодулация, защита от рак на дебелото черво, подобряване на разграждането на лактоза и елиминиране на симптомите на лактозна несъвместимост и др.

дете и йогурт

Екипът на фирмата е формиран от учени и специалисти с богат професионален опит в разработване и производство на лиофилизирани пробиотици и стартерни култури.